Aneta Marteniak  flora design.

flora_design

Moj? pasj? jest ogrd i kwiaty.
Florystyk? zajmuj? si? od kilku lat.
Kompozycje powstaj? dla w?asnej przyjemno?ci,
a materia?y na nie, czerpi? z w?asnego ogrodu.
Zapraszam Pa?stwa na moj? galerie.
Zdj?cia s? mojego autorstwa.